Sevim Şen

Sevim Şen

Dr. Öğr. Üyesi

Ünvan: Dr. Öğr. Üyesi

Bölüm: Hemşirelik Bölümü

Görevi: Akademisyen

Araştırma Alanları

 • Nöro Linguistik Programlama
 • Sağlık Eğitimi
 • Yönetim ve Liderlik
 • İnsan Gücü Planlama
 • Enfeksiyon Hemşireliği
 • Diyabet Hemşireliği

Lisans: İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu, 1997

Yüksek Lisans: Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İç Hastalıkları Hemşireliği, 2009

Yüksek Lisans: Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Yönetimi, 2016

Doktora: İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelikte Eğitim, 2014

 • Fizyoloji I
 • Hemşirelikte Liderlik ve Yönetim
 • İç Hastalıkları Hemşireliği
 • Fizyoloji II
 • Hemşirelikte Eğitim
 • Bitirme Tezi Planlama
 • Bitirme Tezi Yürütme
 • Onkoloji Hemşireliği
 • Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği

Yayınlar

 • Şen, S., Uğur, E. (2019). Hemşirelerin Güçlendirilmesinde Nöro Linguistik Programlama (NLP) Teknikleri. Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi.
 • Şen SUğur E, Afacan S, Sönmezoğlu M (2019). Yoğun Bakım Enfeksiyonlarının Önlenmesinde Bakım Paketlerinin Kullanımı. Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi
 • Şen S, Kaya H (2018). A new teaching strategy for hand hygiene compliance improvement in nurses. International Journal of Progressive Sciences and Technologies; Vol. 10 No. 1 August 2018, pp. 111-119 (ISSN: 2509-0119).
 • Şen S, Yuce S, Afacan S, Oyan B (2017). Is ıt possıble to ıncrease port-a-cath flushıng ınterval from 4 weeks to 3 months ın oncology patients? Kasmera; 45(1) (ISSN: 0075-5222).
 • Scherb, C. A., Uğur, E., Specht, J.,  Şen, S. (2016). Staff nurse decisional involvement in the United      States and Turkey. Western Journal of Nursing Research.
 • Uğur, E., Şen, S. (2016). Glial Tümörlü Hastada Postoperatif Erken Dönem Yoğun      Bakım  Takibi ve Hemşirelik Bakımı, Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi 2015;19(1).
 • Şen, S., Uğur, E., Aydın, H. (2016). Yetişkin ve Çocuklarda Diyabet İğne Uçları Kullanımı. Klinik Tıp Bilimleri Dergisi 2016; Cilt:4, Sayı 4.
 • Şen, S., Uğur, E., Sönmezoğlu, M., Akbal, E., Afacan, S. (2013). Klimik Dergisi, Yeditepe Üniversitesi Hastane’nde Görev Yapan Sağlık Personelinin El Hijyeninde 5 Endikasyona Uyumu, Klimik Dergisi; 26: 17-20 (DOI: 10.5152/kd.2013.05).
 • Karamahmut, S., Olgun, N. (2009). Tip 2 diyabetli hastalarda kişilik yapısının diyabet kontrolü üzerine etkisi, Diyabet Obezite ve Hipertansiyonda Hemşirelik Forumu 1(2); 28-39.