Pediatri Uzmanı Dr. Mustafa Berber

Pediatri Uzmanı Dr. Mustafa Berber

Yeditepe Üni. Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Bölümü: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Uzmanlık Alanı: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Mezun Olduğu Fakülte ve Yılı: İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, 2000

Doğum Yeri ve Yılı: 05.10.1976

E-posta: mustafa.berber@yeditepe.edu.tr

Yan Dal Uzmanlık Alanı: Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Neonatoloji Yan Dal Uzmanlık Eğitimi, 2011

Uzmanlık Yılı ve Yeri: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, 2005

Yabancı Diller: İngilizce

Yabancı Yayın Sayısı: 5

Türkçe Yayın Sayısı: 9

Uluslararası Bildiri Sayısı: 8

Kitap Bölümü: 1


Kariyer Özeti:

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı - Dr.Arş.Gör. (2000-2005)

Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı - Öğr.Gör.Dr. (2005-2006)

Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı – Yrd.Doç.Dr. (2006-2011)

Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Neonatoloji Bilim Dalı – Yan Dal Eğitimi (2007-2011)

Gülhane Askeri Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.B.D. Yenidoğan Kliniği – Uzman Dr. (2011-2012)

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.B.D., Yenidoğan Ünitesi – Uzman Dr. (2012-2014)

Dernek Kulüp Üyelikleri :

  • Türkiye Neonatoloji Derneği
  • Türk Tabipler Birliği